در صورتی که قادر به پرداخت آنلاین نیستید ، میتوانید از طریق فیش واریز مبلغ سرویس مورد نظر خود را واریز نمایید. توجه فرمایید که بعد از واریز حتما فرم مربوطه در این صفحه را پر نمایید تا سرویس شما فعال شود.

 

 

نام شما (الزامی)

نام خانوادگی شما (الزامی)

شماره فیش واریزی (الزامی)

تاریخ واریز (الزامی)

مبلغ واریزی به تومان (الزامی)

شماره تلفن همراه (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

توضیحات اضافی

کد امنیتی