با سلام و احترام

 

با توجه به تصمیماتی که بین اعضای شرکت گرفته شد آدرس پشتیبانی برای تمامی خدمات از طریق آدرس زیر خواهد بود .

http://www.support.paranddata.com

با تشکر